Jan Michelsen og Odd Hie, april 1976
© Svein M. Pedersen. All Rights Reserved.