Detaljene kommer på plass, juni 1976
© Svein M. Pedersen. All Rights Reserved.