Kjell Aukrust med frue og Caprino i bilen,
kursen går straks til Fornebu, juni 1976
© Svein M. Pedersen. All Rights Reserved.