Et litt pussig og tidlig foto av en temmelig ribbet "Il Tempo Gigante" fremvist
for publikum. Grillen og mange av dekorasjonsdetaljene er ikke plassert.
© Ukjent. All Rights Reserved.